برگزاری انتخابات دوره جدید هیت مدیره انجمن

ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ۲۱ خردادماه در محل دفتر انجمن